Aptaujā "Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēma Garkalnes novadā no 2020" laika posmā no 05.08.2020. līdz 25.08.2020. piedalījās 57 respondenti sekojošā sadalījumā pa apdzīvotām vietām: Garkalne - 12, Langstiņi – 7, Sunīši – 7, Berģi - 5, Upesciems - 4, Skuķīši - 4, citi – 9, nenorādot apdzīvotu vietu – 9. 93%.