Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss"
Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137

Pašvaldības SIA Garkalnes Komunālserviss

Rekvizīti:
PVN reģ. Nr. LV40003708356
A/S SEB banka SWIFT kods: UNLALV2X Konts: LV17UNLA0050005043478
AS Swedbank SWIFT kods: HABALV22 Konts: LV84HABA0551044558656

Informācija par atkritumu izvešanas līgumiem un to noslēgšanu, kā arī cita veida informācija pa tālruni +371 67998645, mob.tālruni +371 26616679, faksu +371 67998325, kā arī pa e-pastu info@garkalnesks.lv.

Kontaktu forma

Jūs varat izmantot šo kontaktu formu, lai nodotu mums ziņu. Centīsimies sniegt atbildi iespējami īsākā laikā.