Šeit Jūs atradīsiet jaunāko informāciju par uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem, aktuālās ziņas, kā arī, reģistrējoties kā mājas lapas lietotājam, varēsiet izmantot visas priekšrocības – elektroniski iesūtīt ūdens skaitītāju rādītājus, pieteikties „Garkalnes Komunālservisa” pakalpojumiem un paziņot par problēmu, saistītu ar ielas apgaismojumu vai atkritumu apsaimni 2004.gada 2.novembrī tika dibināta pašvaldības sabiedrība ar ierobežoto atbildību (SIA) „Garkalnes Komunālserviss” ar mērķi uzlabot Garkalnes novada komunālās saimniecības darbību. Uzņēmuma direktors ir Garkalnes novada pašvaldības iecelts valdes loceklis.

Šobrīd „Garkalnes Komunālservisa” komandu veido 36 kvalificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo izglītību un lielu darba pieredzi.

Uzņēmuma lielākā vērtība vienmēr ir bijuši klienti – Garkalnes novada iedzīvotāji. Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss” darbības laikā klientu skaits ir dubultojies un ir sasniedzis vairāk nekā 3000 mājsaimniecību un 150 juridisku personu.

Sākotnēji „Garkalnes Komunālservisa” galvenais darbības virziens bija tieša mājsaimniecību apkalpošana, t.i., komunālo pakalpojumu sniegšana. Šobrīd līdzvērtīga uzmanība tiek pievērsta arī novada ceļu un ielu apgaismojuma uzturēšanai, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai. Tas ir iespējams, pateicoties modernajai tehnikai, kas iegādāta ar Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu. Turklāt uzņēmums izmanto mūsdienīgus IT risinājums komunālo pakalpojumu uzskaitei un administrēšanai.