Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā, veiksmīgi uzsācis projekta īstenošanu “Ulbrokas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotu pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” Nr. 4.3.1.0/22/A/065.
Atklāta publiskā konkursa rezultātā, pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” noslēdzis līgumu ar SIA “P.M.G.” par tā piedāvāto līgumcenu 4 728 414,00 euro, neieskaitot PVN, jo pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu par projekta realizāciju.
SIA “P.M.G.” šobrīd veic projektēšanas darbus.

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā, veiksmīgi uzsācis projekta īstenošanu “Upesleju centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotu pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” Nr. 4.3.1.0/22/A/066.
Atklāta publiskā konkursa rezultātā, pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” noslēdzis līgumu ar personu apvienību “FILTER L” par tā piedāvāto līgumcenu 2 586 000 euro, neieskaitot PVN, jo pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu par projekta realizāciju.
Personu apvienība “FILTER L” šobrīd veic projektēšanas darbus un pamata iekārtu piegādes.

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā, veiksmīgi uzsācis projekta īstenošanu “Sauriešu centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotu pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” Nr. 4.3.1.0/22/A/067.
Atklāta publiskā konkursa rezultātā, pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” noslēdzis līgumu ar SIA “P.M.G.” par tā piedāvāto līgumcenu 2 534 546 euro, neieskaitot PVN, jo pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu par projekta realizāciju.
SIA “P.M.G.” šobrīd veic projektēšanas darbus.

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā, veiksmīgi uzsācis projekta īstenošanu “Līču centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotu pāreja no fosilajiem uz atjaunīgajiem energoresursiem” Nr. 4.3.1.0/22/A/068.
Atklāta publiskā konkursa rezultātā, pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS” noslēdzis līgumu ar SIA “Būvfirma INBUV” par tā piedāvāto līgumcenu 360 402,85 euro, neieskaitot PVN, jo pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu par projekta realizāciju.
SIA “Būvfirma INBUV” šobrīd veic projektēšanas darbus un pamata iekārtu piegādes.