Pie intensīvas snigšanas, kas ilgst vairāk kā 6 stundas, neapšaubāmi būs apgrūtināti braukšanas apstākļi uz visām ielām un ceļiem, tādēļ lūdzam iedzīvotājus izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt prasmes un nepieciešamību vadīt automašīnu īpaši apgrūtinātos braukšanas apstākļos. Lai operatīvi reaģētu un spētu palīdzēt novada iedzīvotājiem, lūdzam sazināties telefoniski tikai ārkārtas gadījumos, par citiem jautājumiem labprāt atbildēsim elektroniski.

PSIA "Garkalnes Komunālserviss" informē, ka Garkalnes novada ielu un ceļu ziemas ikdienas uzturēšanu veic 6 tehnikas vienības, darbu organizējot vairākās maiņās. Ielas tiek ne tikai intensīvi tīrītas, bet arī regulāri apsekotas, jo ceļa apstākļi dažādās novada vietās var nozīmīgi atšķirties (piemēram, ir ielas, ko regulāri aizputina (ielas klajumos), ir kalni un bīstami līkumi).

Intensīvas snigšanas laikā ir īpaši svarīgi, lai dienas laikā iespējami maz automašīnu tiktu novietotas stāvēšanai ielas malā, īpaši mazajās ieliņās, jo tad, ja tehnika nevar pabraukt garām, iela var paliek neiztīrīta konkrētajā maršrutā.

Garkalnes novada ielas un ceļi ir sadalīti uzturēšanas klasēs, ņemot vērā satiksmes intensitāti. Prioritāri tiek tīrītas B klases ielas – Senču prospekts, Upesciema iela, Skolas iela, Elenburgas iela un Ādažu iela. Tad seko C kategorijas ielas:

Apdzīvota vietaIela
GarkalneUpes iela, Sēņu iela, Austrumu iela, Lielā zaļā iela, Saules iela un Priežu iela (posms ar šķembu klātni)
BerģiRožu prospekts
UpesciemsZiedu iela un Garā jūdze
PriedkalneKrastmalas iela
BukultiMuižas iela, Rudens iela un Vecupes iela
LangstiņiKrievupes iela un Rīgas iela
SužiPulkveža iela un Ceļmalas iela

Visas pārējās ir D kategorijas ielas, kas tiek tīrītas pēc ciematu principa – tiek nosūtīta tehnikas vienība, kas iztīra visas pašvaldības ielas konkrētā apdzīvotā vietā. Ciematiem ar izteiktu vasarnīcu apbūvi (Suži, Makstenieki un Skuķīši) ir zemāka prioritāte, taču rindas kārtībā tiek iztīrītas arī šo apdzīvoto vietu maģistrālās ielas un ceļi.

Intensīvas snigšanas apstākļos pie B un C kategorijas ielām ir jāatgriežas vairākkārt, kas var aizkavēt D kategorijas ielu tīrīšanas uzsākšanu, kā arī no apdzīvoto vietu principa izslēdzot īsas, necaurbraucamas ielas. Vērtējot meteoroloģisko apstākļu prognozes, tiek pieņemts lēmums par darbu uzsākšanas laiku, mazinot risku, ka kāda iela vai ceļš kļūst neizbraucams. Taču, ja sniegputenis ir solīts īsāks kā 6 stundas, darbi D kategorijas ielās tiek uzsākti tikai pēc sniegputeņa beigām.

Jau iepriekš brīdinām, ka intensīva darba apstākļos var rasties situācijas, ka pretī iebrauktuvēm veidojas sniega vaļņi. Lūdzam būt saprotošiem un piebraucamo ceļu attīrīšanu veikt pašu spēkiem.

Darīsim visu, lai šis sniegputenis radītu tikai prieku par skaisto un balto pasauli!