Publiskojamā informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 58.panta prasībām.

Pamatdarbības nozare: komunālie pakalpojumi (ūdenssaimiecības pak. Garkalnē, siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana), pašvaldības teritorijas un ceļu uzturēšana.

Juridiskā adrese, kontaktinformācija: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137, tālr. +371 26616679, +371 67998645, info@garkalnesks.lv .

Līdzdalības atbilstība likuma1 prasībām un stratēģiskais mērķis: Līdzdalība atbilst likuma prasībām, uzņēmuma stratēģija balstīta uz ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, efektīvu pašvaldības teritorijas un ceļu uzturēšanu un pieejamu, videi draudzīgu komunālo pakalpojumu sniegšanu Garkalnes novada iedzīvotājiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:
Ropažu novada pašvaldības izpilddrektors Maksims Griščenko no 01.07.2021.
Garkalnes novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītājs Aivars Laurs līdz 17.12.2019.
Garkalnes novada domes izpilddirektore Jeļena Toca no 18.12.2019.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāts (1.1.a):
Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2020.-2022.gadam
Atskaite par 2016.-2018. gada attīstības stratēģijas mērķu īstenošanas rezultātiem

Izmaksātās dividendes, EUR (1.1.b): NAV

Nodokļu maksājumu kopsumma, EUR (1.1.b):
2016.gads - 236234 EUR
2017.gads - 234723 EUR
2018.gads - 275660 EUR
2019.gads - 280821 EUR
2020.gads - 311711 EUR

Saņemtais budžeta finansējums, EUR (1.1.c): NAV

Kapitālsabiedrības apstiprināts, revidēts gada pārskats (1.2.b):
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Pamatkapitāla lielums un Garkalnes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 892054 EUR, 100% Garkalnes novada Dome

Līdzdalības citās sabiedrībās (1.3.a): NAV

Organizatoriskā struktūra (1.3.b): Organizatoriskā struktūra

Saņemtie vai veiktie ziedojumi, EUR (1.3.c): NAV

Informācija par iepirkumiem (1.3.d):
Informācija pieejama www.garkalnesks.lv sadaļā PUBLISKIE IEPIRKUMI.
Informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā

Informācija par aktuālajiem tarifiem: Informācija ir pieejama sadaļā PAKALPOJUMI

Pretkorupcijas plāns (1.3.e): Pretkorupcijas plāns 2019.-2021.gadam

Statūti (1.3.f): Statūti

Valdes nolikums, kas regulē tās darbību (1.3.g): Nolikums

Informācija par valdes locekli (1.3.h): Valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns, tel.: 29272600

Informācija par dalībnieku sapulcēm (1.3.i): skatīt zemāk

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes atalgojumu (1.3.j): Atalgojuma politika

Ziedošanas stratēģija un kārtība (1.3.k): Sabiedrība neveic ziedojumus

Ziņas, ka pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: NAV

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi: NAV

1Valsts pārvaldes iekārtas likums, 88.panta 1.daļa

Paziņojumi par dalībnieku sapulcēm (1.3.i) ir pieejami šeit