Sīkāka informācija par pašvaldības atbalstu - lasāma šeit.

Informācija par siltumenerģijas tarifa straujo kāpumu - lasāma šeit.

Iesniegums siltumenerģijas tarifa izdevumu daļējai segšanai.

Vienam no mājsaimniecības locekļiem, kurš uz 2021.gada 1.novembri ir deklarēts Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, klātienē vai elektroniski jāiesniedz iesniegums vienreizējā pabalsta saņemšanai. Klātienē: Stopiņu pagasta pārvaldē vai Garkalnes pagasta pārvaldē; elektroniski, ar drošu elektronisku parakstu parakstītu, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: novada.dome@ropazi.lv