Atbilstoši 29.09.2020. Garkalnes novada domes lēmuma, PSIA “Garkalnes Komunālserviss” laikā no 2.novembra līdz 12.novembrim organizē Lielabarīta atkritumu savākšanas mazo rudens talku, nodrošinot Garkalnes novada iedzīvotājiem, kam ir noslēgts līgums par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, bez maksas nodot.