Informējam, ka 30.11.2021. ir saņemts atkritumu poligona SIA Getliņi EKO paziņojums par atkritumu apglabāšanas tarifu noteiktajām un plānotajām izmaiņām. Līdz ar Dabas resursu nodokļa likmes izmiņām, atkritumu poligonā nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanas cena no 01.01.2022. tiks paaugstināta par 8.63% jeb no 66.55 EUR/tonnā uz 72.29 EUR/tonnā (bez PVN). Šīs izmaiņas par 4.14% ietekmēs mūsu tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tam pieaugot no 14,72 EUR/m3 uz 15,33 EUR/m3 bez PVN no 01.01.2022. Viena 0.24 m3 konteinera izvešanas cena no 01.01.2022. plānota 4.45 EUR (ar PVN). Taču SIA Getliņi EKO informē arī par to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ir pieņēmusi lēmumu, atstiprināt atkritumu noglabāšanas tarifu 124.60 EUR/tonnā (bez PVN) ar 2022.gada 10.janvāri. Šis kāpums par 42% ietekmē mūsu atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Sākot ar 2022.gada 10.janvāri tas plānots - 20.91 EUR/m3 + PVN. Viena 0.24 m3 konteinera izvešanas cena no 10.01.2022. plānota 6.07 EUR (ar PVN).