Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” nodrošina centralizēto siltumapgādi Ropažu novada, Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta administratīvajā teritorijā. Uzņēmuma darbība vērsta uz ekonomiski pamatota siltumenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanu - siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību. Sakarā ar ražošanas paplašināšanos aicinām pievienoties mūsu kolektīvam.

SILTUMTĪKLU OPERATORS (3 vakances)
Darba vieta: Ulbrokā, Upeslejās, Garkalnē, Sauriešos, Līčos.
KONKURSA BEIGU DATUMS: 29-07-2024

Piedāvājam:
• Iespēju pievienoties uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus.
• Bruto algu no EUR 1155 līdz EUR 1444 mēnesī.
• Sākotnējo profesionālo apmācību darba pienākumu veikšanai.
• Mūsdienīgu un atbalstošu vadības komandu.
• Veselības apdrošināšanu, papildus atvaļinājuma dienas, mācību atbalsta pasākumus u.c. uzņēmuma labumus pēc pārbaudes laika.
• Izaugsmes iespējas atbilstoši iniciatīvai un profesionālajam sniegumam.

Galvenie pienākumi:
• Kontrolēt siltumtehnisko iekārtu un siltumtīklu tehnisko stāvokli, nodrošinot efektīvu siltumtehnisko iekārtu darbību.
• Uzraudzīt rotējošos mehānismus, kurināmā šķirošanas un transportēšanas mehānismus, veikt iekārtu apkopes darbus.
• Regulāri veikt siltumenerģijas skaitītāju, pārbaudi, patērētāju siltummezglos. Nodrošināt siltumskaitītāju verifikāciju.
• Uzraudzīt siltumnesēja parametru ievērošanu atbilstoši uzdotajam siltumapgādes režīmam.
• Veikt profilaktiskos remontu un apkopes darbus.
• Veikt nepieciešamās iekārtu pārslēgšanas un režīmu izmaiņas saskaņā ar instrukcijām.
• Iekārtu, siltumtīklu apturēšanas vai avārijas gadījumā piedalīties remontu darbos.

Pievienojies, ja Tev ir:
• Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība vai arodizglītība.
• Zināšanas par siltumtehnisko iekārtu uzbūvi un darbības principiem, centralizētās siltumapgādes un apkures sistēmām tiks uzskatītās par priekšrocību.
• Profesionālas prasmes darba pienākumu izpildei.
• Prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, prasme strādāt komandā.
• Spēja veikt darbus, kas prasa augstu precizitāti un fizisku piepūli.
Valsts valodas prasme A2 līmenī.
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu un sertifikātu kopijas līdz 2024. gada 29. jūlijam, lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI uz e-pastu: info@garkalnesks.lv vai iesniegt personīgi pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” birojā 2. stāvā, Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137.

Novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām.

Uzziņas pa tālruni 67 998 645