Vasara rit pilnā sparā, arī darba ritms pēc saspringtā un izaicinājumiem pilnā gada sākuma lēnām atgriežas ierastā režīmā. Bet, lūdzu, būsim piesardzīgi arī turpmāk, iespēju robežās komunicējot attālināti. Paldies novada iedzīvotājiem par pacietību un sapratni, ja kādi darbi bija iekavēti! Šajā laikā aktīvi pļaujam zāli gan laukumos, parkos un skvēros, gan ceļmalās, izmantojot teleskopisko zāles pļāvēju - smalcinātāju, atjaunojam sporta un bērnu atpūtas laukumiņus, apstrādājam ielas ar pretputekļu līdzekli, nodrošinām iespēju šķirot atkritumus ikvienam, kurš vēlas, kā arī, sadarbībā ar Garkalnes novada domi, aktīvi domājam par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi Garkalnes novadā. Nedaudz sīkāk par visu šo. Garkalnes novads ir ģeogrāfiski sadrumstalots, ar salīdzinoši lielu attālumu starp apdzīvotām vietām, kas apgrūtina savlaicīgas zāles pļaušanas efektīvu nodrošināšanu. Lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, kā arī nopļautu ceļmalas, kur iepriekš tehniski tas nebija izdarāma, esam iegādājušies uz traktora montējamu teleskopisku iekaramo cirvīšu zāles pļāvēju, ko var vadīt un apkalpot viens operators. Papildus darbiniekiem, kas pļauj ar rokas trimeriem un raideriem, šī tehnikas vienība nozīmīgi palielinās jaudu, un arvien lielāka Garkalnes novada teritorija tiks savlaicīgi sakopta. Paldies tiem iedzīvotājiem, kas ir sakopuši ne tikai savu zemes gabalu, bet arī teritoriju apkārt savam īpašumam – prieks skatīties un motivācija censties izdarīt labāk! Esam uzsākuši Langstiņu atpūtas zonas un bērnu laukuma objektu – soliņu, mājiņu, sporta trenažieru un laukumu, atjaunošanu. Šī ir ļoti populāra, iedzīvotāju un viesu iemīļota atpūtas vieta. Žēl par tiem, kas pēc sevis atstāj atkritumus gan gar ezera krastu, gan milzu maisos pie iepakojuma savākšanas konteineriem. Esam saņēmuši sūdzības par sētnieka darbu, tādēļ vēlamies uzsvērt - katram blakus nenostāvēsi, sētniece uz pludmali vasaras sezonā iet katru dienu. Liela ir iedzīvotāju interese par ielu un ceļu apstrādi ar pretputekļu līdzekli. Informējam, ka 2020.gadā jūniju ieskaitot ir izlietotas 37 tonnas kalcija hlorīda, kas ir putekļus absorbējošā ķīmiskā viela. Viedokļi par ielu apstrādi ir divējādi – protams, put mazāk, bet diskusija par ietekmi uz vidi un mazajām dzīvajām radībām ir atklāta. Pielietotajam materiālam ir visi sertifikāti, un tas atbilst ES nekaitīguma prasībām, taču jāievēro samērīgums. Pēc apstrādes ielu iespējami ilgi nav ieteicams greiderēt, lai saglabātu efektu, tādēļ aicinām īpaši lietainā laikā samazināt braukšanas ātrumu. Pie atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas būs jāatgriežas vēl un vēl, jo šī ir nozare, kas, šķiet, prasa, lai par to regulāri atgādina. Vēlamies uzsvērt, ka mums ir ļoti labi klienti, kas ir arī lielākais dzinējspēks attīstīt pakalpojumus un censties būt labākiem arī mums. Kā tikai sava novada uzņēmums, varam pielāgoties savu klientu vēlmēm. Taču ir izsludināti MK noteikumu grozījumi, kas līdz ar 2021.gadu liek šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus – ne tikai lapas un zāli, bet arī virtuves atkritumus, pie tam dalīti vienu no otra. Kā to darīt? Šis ir jautājums, ko esam uzdevuši gan semināros, gan apskatot citu novadu piemērus. Viennozīmīgas atbildes nav. Publiskie konteineri – smaka tiem, kam tuvu mājām, sasalst ziemā, slikta kvalitāte, ja kāds iemet arī ko neatbilstošu. Individuālie konteineri – dārgi, maisi – sarežģīti risināt savākšanu. Šobrīd lapas un zāli vācam ar big-bag maisiem, bet arī šis pakalpojums kļūs dārgāks, jo maisi nekalpo plānoto laiku, kā arī savākšanas laiks ir ilgāks kā bija plānots. Mēs ļoti priecātos par Jūsu viedokli attiecībā uz bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, jo sistēmai primāri ir jābūt ērtai iedzīvotājiem, lai tā tiktu izmantota. Lūdzu, aizpildiet aptaujas anketu https://ej.uz/bioaptauja Pieaugot šķirošanas intensitātei, it sevišķi vasarā, kad iepakojuma ir vairāk, arvien lielākas problēmas ir neatbilstoši sašķirotais materiāls. Konteinerā iemests sadzīves atkritumu maiss, sabojā lielu daļu derīgās kravas. Otra problēma ir nesaplacinātas kastes – viena kaste un trešā daļa konteinera ir pilna. Lūdzu, šķirosim tikai tīru, sausu, saplacinātu iepakojumu. Uzsveram, ka putuplasts nav šķirojams, tas jāmet sadzīves atkritumu konteinerā. Atgādinām, ka katram mūsu klientam piedāvājam individuālu šķirošanas konteineru papīra, plastmasas un metāla iepakojumam. Sīkāka informācija mūsu mājas lapā www.garkalnesks.lv vai rakstot uz info@garkalnesks.lv, zvanot +371 26616679, +371 67998645. Vēlamies nobeigumā lūgt visus novada īpašumu īpašniekus apskatīt kokus un krūmus, kas atrodas īpašuma ielas pusē, novērtējot, vai zari netraucē kravas automašīnu pārvietošanos, jo regulāri saņemam informāciju no šoferīšiem par zariem, kas lauž spoguļus un bojā tehniku. Iespēju robežās sazināsimies ar iedzīvotājiem individuāli vai ar pašvaldības policijas starpniecību, taču būsim pateicīga, ja zarus apzāģēsiet arī pirms tam.  

Izbaudīsim vasaru un Latvijas skaisto dabu!

Ar cieņu, PSIA "Garkalnes Komunālserviss" kolektīvs