Paldies par iespēju satikt tik ļoti ieinteresētus, zinošus un atbildīgus bērnus – mums ir cerība, ka pasaule kļūs tīrāka, jo ir kāds, kam tas patiesi rūp. Un bērni mācās galvenokārt no saviem vecākiem. Vēlreiz vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir samazināt atkritumu daudzumu – vispirms jau iepērkoties apdomīgi, tad kompostējot, jo virtuves un dārza atkritumi veido 40% no mājsaimniecību kopējiem atkritumiem, tad atbildīgi šķirojot. Atgādinu, ka saviem klientiem piedāvājam konteineru papīra, plastmasas un metāla iepakojuma uzkrāšanai, kuru varat iegādāties (43,32 EUR) vai nomāt (1,21 EUR/mēnesī), materiāla izvešana ir bez maksas. Lai pareizi šķirotu, ir jāpievērš uzmanība simboliem uz iepakojuma, materiālam jābūt tīram un saplacinātam. Dārza atkritumiem pavasarī piedāvāsim 1 m3 big-bag maisus (9,68 EUR/par izvešanu). Bet viss labais sākas ar labu nodomu un kopīgu mērķi – dzīvot tīrā un sakoptā vidē! Vēlreiz paldies audzinātājai Anitai Strodei un bērniem par pārdomāti izvēlētu tēmu un interesantu sarunu.

PSIA "Garkalnes Komunālserviss" struktūrvienības vadītāja Santa Bubindusa