PSIA "Garkalnes Komunālserviss" mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – saimnieciskajā darbībā neizmantojamos transportlīdzekļus:

  1. ekskavators iekrāvējs VOLVO BL-71 (vērtējums), reģistrācijas Nr. T7241LT, 2007.g., izsoles sākumcena – 20000,00 euro (PVN iekļauts), nodrošinājums 200,00 euro, izsoles solis - 200,00 euro.
  2. kravas ceļu dienesta Iveco 170E18 (vērtējums), reģistrācijas Nr. GZ-3784, 1998.g., izsoles sākumcena – 7000,00 euro (PVN iekļauts), nodrošinājums 70,00 euro, izsoles solis - 200,00 euro.
  3. kravas ceļu dienesta Mercedes Benz 1820 (vērtējums), reģistrācijas Nr. GF-6590, 1993.g., izsoles sākumcena – 13000,00 euro (PVN iekļauts), nodrošinājums 130,00 euro, izsoles solis - 200,00 euro.
  4. kravas ceļu dienesta Volvo FM-12 (vērtējums), reģistrācijas Nr. JP-7110, 2003.g., izsoles sākumcena – 14000,00 euro (PVN iekļauts), nodrošinājums 140,00 euro, izsoles solis - 200,00 euro.
  5. atkritumu cisterna Dobrowolski SMYK 8 (vērtējums), 2008.g., izsoles sākumcena – 3000,00 euro (PVN iekļauts), nodrošinājums 30,00 euro, izsoles solis - 200,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem ir iespējams iepazīties šeit vai sūtot pieteikumu uz e-pastu santa@garkalnesks.lv .

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt automašīnu tās atrašanās vietā - Garkalnē, Garkalnes novadā, LV-2137 darba laikā, laiku iepriekš saskaņojot ar pa tālruni +371 28667754.

Samaksas kārtība – ar pārskaitījumu uz uzņēmuma kontu 10 dienu laikā laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020. gada 30. oktobrī plkst. 10:00 PSIA "Garkalnes Komunālserviss" telpās (otrajā stāvā), Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137. Pieteikumu reģistrācija līdz 2020.gada 30.oktobra plkst. 10:00.

Nodrošinājums jāiemaksā PSIA "Garkalnes Komunālserviss" kontā: reģistrācijas Nr.40003708356, konta Nr.LV17UNLA0050005043478, AS "SEB", kods UNLALV2X līdz 30.10.2020. plkst. 10:00. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā (jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokuments).