Līdz ar prognozēto ziemas iestāšanos, ar 1.decembri tiek pārtraukta big-bag maisu piegāde lapu, zāles un citu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai.

Paldies par Jūsu izrādīto interesi - tā noteikti pārsniedza gaidīto, kā arī lika aizdomāties par labāka risinājuma nepieciešamību. Šogad izvesti vairāk kā 1500 maisi, kopā nododot pārstrādei ap 250 tonnām bioloģijas.

Ceram, ka nākamo uzkopšanas sezonu varēsim sākt ar daudz plašāku risinājumu klāstu lapu, zāles un citu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā. Atgādinām, ka sadzīves atkritumu konteinerā bioloģiski noārdāmos atkritumus bērt nedrīkst, jo tas nozīmīgi apgrūtina šķirošanas stacijas darbu atkritumu poligonā Getliņi.

Gaidām gaišu un sniegotu ziemu, novēlot visiem vislabāko veselību!