LVRu
Tiek uzsākta dalīto atkritumu savākšana

Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss" uzsāk īstenot videi draudzīgo atkritumu apsaimniekošanas politiku Garkalnes novadā. Sākot ar 26.aprīli tiks atklāts pirmais, eksperimentālais dalīto atkritumu savākšanas laukums Vidzemes šosejā 1 - garāžu teritorijā, kur novada iedzīvotājiem būs iespēja izmest atkritumus, škirojot plastmasu un papīru.

Atkritumu poligonos nodoto sadzīves atkritumu daudzums ar katru gadu pieaug visā pasaulē. Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013. gadam galvenais mērķis ir samazināt poligonos nodoto atkritumu daudzumu. Lai veiksmīgi sasniegtu izvirzīto mērķi, pakāpeniski ir jāievieš šķirotu, otrreiz izmantojamo un pārstrādājamo sadzīves atkritumu savākšanu.

Aicinām visus Garkalnes novada iedzīvotājus godprātīgi škirot atkritumus un koplietošanas konteinerus izmatot tikai to paredzētajiem atkritumiem.

 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38