LVRu
Par atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā

 

Arī šogad PSIA „Garkalnes Komunālserviss” ar Garkalnes novada Domes atbalstu organizēja lielgabarīta savākšanas talku, un šogad esam nodevuši pārstrādei vairāk kā 5 tonnas riepu, tonnu nolietotas sadzīves tehnikas, gandrīz tonnu stikla, kā arī ap 50 tonnām dažādu cita veida atkritumu. Arvien iedzīvotājiem mājās atrodas kas nolietots vai lieks, un atsaucība ar katru gadu pieaug. Mazāk kļūst cilvēku, kas joprojām nav noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu. Gan esošos, gan topošos klientus vēlamies informēt, kā veidojas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, kas no 2016.gada 1.jūlija, atbilstoši 24.05.2016. Garkalnes novada Domes sēdes lēmumam 10.§, ir 9,44 EUR/m3 + PVN.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajam, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu Regulēšanas Komisijas lēmumu nr. 41 (01.04.2016., protokols Nr. 12), SIA „Getliņi Eko” apsaimniekotajā poligonā “Getliņi” no 05.05.2016. tiek paaugstināta kopējā maksa pat atkritumu noglabāšanu par 18,52%. Tas, protams, atstāj ietekmi uz gala tarifu, jo gandrīz 40% izmaksu veido atkritumu noglabāšana poligonā.

Lielākās PSIA “Garkalnes Komunālserviss” izmaksas par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu sastāda darbinieku atalgojums, pamatlīdzekļu nolietojums, degvielas izmaksas atkritumvedējiem, kā arī auto uzturēšanas un pakalpojuma administrēšanas izmaksas. Vēlamies uzsvērt, ka uzņēmuma izmaksu tarifa daļa nav bijusi pārskatīta kopš 2010.gada.

Maksa par vienu standarta konteinera (0,24 m3) izvešanu ar 01.07.2016. būs 2,75 EUR (t.s. PVN), pieaugums par 0,33 EUR, jeb 13,6%.

Ja rodas kādi jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu, lūdzu, rakstiet Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai zvaniet 67998645, mob. 26616679, ar prieku centīsimies palīdzēt.

 

   

 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38