LVRu
Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss” sveic Jūs jaunatklātajā mājas lapā www.garkalnesks.lv! Šeit Jūs atradīsiet jaunāko informāciju par uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem, aktuālās ziņas, kā arī, reģistrējoties kā mājas lapas lietotājam, varēsiet izmantot visas priekšrocības – elektroniski iesūtīt ūdens skaitītāju rādītājus, pieteikties „Garkalnes Komunālservisa” pakalpojumiem un paziņot par problēmu, saistītu ar ielas apgaismojumu vai atkritumu apsaimniekošanu.
 

Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss” informē, ka ar Garkalnes novada Domes atbalstu tradicionālā

Jau šī gada septembrī PSIA „Garkalnes Komunālserviss” aizskāra tēmu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Pēdējās izmaiņas

2019-06-14 10:55