To, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi ir jāvāc dalīti, nosaka MK noteikumi Nr. 184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju".

Gan virtuves, gan zaļajiem dārza atkritumiem nebūtu jānonāk nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros, jo tas pilnībā var izmantot atkārtoti, iegūstot bio gāzi. Atkritumu poligonā "Getliņi", kur nonāk atkritumi no Garkalnes novada, šī pārstrāde ir ieviesta.

Taču bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana nav vienkārša, arī mums tas ir kaut kas jauns. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti norāda, ka labākais risinājums ir individuālie konteineri + lapu laukums. Gaidām lapu laukuma nodošanu ekspluatācijā. Uzsākam konteineru piegādi. Taču visvairāk aicinām iedzīvotājus KOMPOSTĒT! Tas ir "zaļākais" veids, kā apsaimniekot savus virtuves un dārza atkritumus, jo nerada papildus transporta piesārņojumu. Ir pieejami gan rūpnieciski ražoti kompostētāji, gan pietiekami labi noder arī pašdarināti norobežojumi. Iegūto substrātu var izmantot savu apstādījumu veidošanai. Ja tomēr vēlaties, lai Jūsu bioloģiski noārdāmos atkritumus apsaimniekotu mēs, izvēlaties kādu no konteineriem.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana ar individuālajiem konteineriem

Šodien mums ir piegādāti pirmie brūnie konteineri bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai! Šīs nedēļas laikā uzsāksim to piegādi iedzīvotājiem, kas jau ir izteikuši interesi tos iegādāties vai nomāt.

Informācija par bio konteineru lietošanu īsumā (visas cenas ir norādītas ar PVN):

 1. Konteineri paredzēti gan dārzu un parku zaļo atkritumu, gan virtuves atkritumu savākšanai.
 2. Garkalnes novada domes apstiprinātā maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu ir 13,44 EUR/m3. Tas ir 3,23 EUR par viena mazā konteinera izvešanu un 8,87 EUR par lielā konteinera izvešanu.
 3. Mazais (0,24 m3 konteiners) - ikmēneša nomas maksa 1,28 EUR.
 4. Lielais (0,66 m3 konteiners) - ikmēneša nomas maksa 5,25 EUR.
 5. Konteinerus ir iespējams iegādāties īpašumā un apmaksāt tikai izvešanu. Mazā konteinera cena - 46,08 EUR, lielā - 189,00 EUR.
 6. Konteinera mazgāšana un uzturēšana tīrībā un kārtībā ir klienta ziņā, mums nav tehniskas iespējas šādu pakalpojumu nodrošināt.
 7. Konteinera nomas periods ir viss gads - tā nevar būt tikai vasaras sezona, jo tarifā nav iekļauta papildus transportēšana un ziemas glabāšana. Konteiners ir paredzēts arī virtuves atkritumiem.
 8. Ņemot vērā, ka nav iespējams prognozēt pieprasījumu, šobrīd konteineru izvešana notiks pēc pieprasījums - kad tas ir jāizved, rakstiet ziņu uz 26616679 vai info@garkalnesks.lv Konteineru izvešanu plānojam veikt trīs dienu laikā.
 9. Konteineru piegādi var pieteikt rakstiski uz e-pastu info@garkalnesks.lv
 10. Konteinerā nedrīkst mest:
 • termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus
 • atkritumus maisiņos un citos iepakojumos
 • koku zarus ar diametru virs 2 cm
 • no stumbra atdalītu koku mizu
 • augsni, kūdru, smilti, grunti (u.tml.)
 • šķidru pārtiku (biezeņi, jogurti, ievārījumi, u.tml.
Garkalnes Komunālserviss - Bio atkritumi

Bioloģiski noārdāmo dārzu un parku zaļo atkritumu apsaimniekošana ar big bag maisiem

No šī gada ir nozīmīgi mainījusies cena par zaļo bio atkritumu apsaimniekošanu ar big-bag maisiem. Kāpēc tā? Nozīmīgākais no iemesliem ir tas, ka maisu kalpošanas laiks ir daudz īsāks kā plānots (noteikti esat pamanījuši caurumus maisos), kā arī to izvešana prasa daudz ilgāku laiku kā plānots. Maksai par pakalpojumu ir jābūt aprēķinātai atbilstoši faktiskajām izmaksām, kas, beidzoties iepriekšējais sezonai, arī apkopotas.

Šobrīd Garkalnes novada domes apstiprinātā maksa par viena 1 m3 maisa (91x91x120 cm) izvešanu ir 29,10 EUR (t. sk. PVN). Maisu iespējams saņemt Vidzemes šoseja 1D, Garkalnē, iepriekš piesakoties par e-pastu info@garkalnesks.lv vai mob. +371 26616679. Maiss var būt pie klienta ne ilgāk kā divas nedēļas, tā izvešana jāpiesaka, kad maiss ir pilns. Nedēļas laikā pēc pieteikuma izvedam.

Kompostētāju reģistrs

Šobrīd gaidām, kad tiks publicēti un stāsies spēkā Garkalnes novada domes saistošo noteikumu grozījumi par atkritumu apsaimniekošanu, kas paredz dalītu bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, kā arī iespēju iedzīvotājiem reģistrēties kā kompostētājiem. Šī reģistrācija vai bio atkritumu konteinera izmantošana kopā ar šķirotā iepakojuma konteinera lietošanu, dos iespēju samainīt sadzīves atkritumu konteineru uz divas reizes mazāku (0,12 m3), tādā veidā samazinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas mājsaimniecībai.