Nodrošinām individuālus konteinerus tīra, sausa un saplacināta papīra, plastmasas un metāla iepakojuma dalītai savākšanai. Šajos konteineros NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst mest stiklu, jo materiāls tiek pāršķirots ar rokām - darbinieki var gūt savainojumus.

Drīzumā publicēsim sīkāku informāciju par otreizējai pārstrādei derīgiem materiāliem un iepakojumiem.

Izvešana ir bez maksas, pēc pieteikuma vai iepriekš saskaņota grafika. Lūdzu ņemt vērā, ka, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu apsaimniekošanu, ir izstrādāti maršruti, ņemot vērā iedzīvotāju vairākuma pieprasījumu. Ir pieejami arī publiskie punkti.

Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas 240 litru konteineru noma – 1,00 EUR + PVN/mēnesī

Otrreizēji izmantojamo materiālu šķirošanas konteineru iegāde – 35,80 EUR + PVN