LVRu
Новости


Par atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā

 

Arī šogad PSIA „Garkalnes Komunālserviss” ar Garkalnes novada Domes atbalstu organizēja lielgabarīta savākšanas talku, un šogad esam nodevuši pārstrādei vairāk kā 5 tonnas riepu, tonnu nolietotas sadzīves tehnikas, gandrīz tonnu stikla, kā arī ap 50 tonnām dažādu cita veida atkritumu. Arvien iedzīvotājiem mājās atrodas kas nolietots vai lieks, un atsaucība ar katru gadu pieaug. Mazāk kļūst cilvēku, kas joprojām nav noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu. Gan esošos, gan topošos klientus vēlamies informēt, kā veidojas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, kas no 2016.gada 1.jūlija, atbilstoši 24.05.2016. Garkalnes novada Domes sēdes lēmumam 10.§, ir 9,44 EUR/m3 + PVN.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajam, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu Regulēšanas Komisijas lēmumu nr. 41 (01.04.2016., protokols Nr. 12), SIA „Getliņi Eko” apsaimniekotajā poligonā “Getliņi” no 05.05.2016. tiek paaugstināta kopējā maksa pat atkritumu noglabāšanu par 18,52%. Tas, protams, atstāj ietekmi uz gala tarifu, jo gandrīz 40% izmaksu veido atkritumu noglabāšana poligonā.

Lielākās PSIA “Garkalnes Komunālserviss” izmaksas par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu sastāda darbinieku atalgojums, pamatlīdzekļu nolietojums, degvielas izmaksas atkritumvedējiem, kā arī auto uzturēšanas un pakalpojuma administrēšanas izmaksas. Vēlamies uzsvērt, ka uzņēmuma izmaksu tarifa daļa nav bijusi pārskatīta kopš 2010.gada.

Maksa par vienu standarta konteinera (0,24 m3) izvešanu ar 01.07.2016. būs 2,75 EUR (t.s. PVN), pieaugums par 0,33 EUR, jeb 13,6%.

Ja rodas kādi jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu, lūdzu, rakstiet Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript vai zvaniet 67998645, mob. 26616679, ar prieku centīsimies palīdzēt.

 

   

 
Par ūdenssaimniecības tarifu

Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” informē, ka 26.07.2016. Garkalnes novada Domes sēdē ir pieņemts lēmums par ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu. Tas aprēķināts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.01.2016. lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” prasībām. Šobrīd uzņēmums Garkalnē apsaimnieko četrus ūdens urbumus, kā arī četras bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk – NAI), ūdenssaimniecības pakalpojumu apgrozījums ir tikai 2,5 % no uzņēmuma kopējā apgrozījuma.

Tarifa izmaiņas bija nepieciešamas jo, sakarā ar dziļurbuma Kāpu ielā 17, Garkalnē, pieņemšanu valdījumā, būtiski mainījies iegūtais ūdens apjoms. Ir pieaudzis arī attīrīto notekūdeņu apjoms un NAI uzturēšanas izmaksas sakarā ar NAI Sporta ielā un Kodēs pieņemšanu valdījumā. Vēlamies uzsvērt, ka izmaksas ir lielā mērā atkarīgas no iedzīvotāju paradumiem – ja kanalizācijas sistēmā nonāk daudz sadzīves ķīmijas, higiēnas preces un citi priekšmeti, tad bioloģisko iekārtu apkalpošana izmaksas arī pieaug.

Līdz šim spēkā esošais ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2009.gadā. Uzņēmumam ir izdevies samazināt ūdensapgādes tarifu par 18%, taču ir nācies palielināt kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu, jo spēkā esošā tarifā nav ietvertas nozīmīgas NAI ikdienas uzturēšanas izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu. Kopš 2009.gada ir palielināts dabas resursu nodoklis par piesārņojošo vielu emisiju, kā arī daudz stingrākas ir kļuvušas vides stāvokļa kontroles prasības.

Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” pieņemto ūdensapgādes tarifu 0,68 EUR/m3 + PVN un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu 1,19 EUR/m3 + PVN piemēros visā Garkalnes novada apdzīvotas vietas Garkalne teritorijā sākot ar 2016.gada 1.septembri. Vēlamies uzsvērt, ka tas joprojām ir zemākais tarifs visā Garkalnes novadā!

 Ar cieņu,

PSIA “Garkalnes Komunālserviss”

 
Par Lielo Talku un lielgabarīta atkritumu atvešanu

Pavisam tuvu ir Lielās Talkas diena, kas Garkalnes novadā kā ik gadu solās būs darbīga. Ir pieteiktas vairāk kā 37 talkas vietas. Esmam droši, ka solītās lietus lāses nenobiedēs mūsu novada iedzīvotājus. Lai veiksmīgi organizētu darbu un izvestu savāktos atkritumus, priecāsimies saņemt ziņu, kad talka tuvojas noslēgumam un kur ir novietoti maisi. Mūs var sazvanīt pa tālruni 26616679. Arī tad, ja vēlaties atvest lielgabarīta atkritumus uz Vidzemes šoseju 1, Garkalnē, zvaniet pa iepriekš norādīto tālruni.

Lai mums visiem izdevusies šī diena!

 

Ar cieņu,

PSIA "Garkalnes Komunālseviss"

 
Par kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu


Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Garkalnes Komunālserviss”
Reģ. nr. 40003708356, Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
tālr. 67998645, fakss 67998325, e-pasts Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

Pamatojoties uz to, ka 16.11.2015. izsole ir bijusi nesekmīga, kā arī nav pieteicies neviens pretendests uz pārdošanu par brīvu cenu 25.11.2015., atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.pantam PSIA „Garkalnes Komunālserviss” par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – MAZ 5551, reģistrācijas Nr. CU4824, 2003.g., nosacītā cena – 1800.00 euro un 21% PVN, jeb kopā 2178 EUR.

 Ar pārdošanas noteikumiem iespējams iepazīties sūtot pieteikumu uz e-pastu Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt automašīnu tās atrašanās vietā - Garkalnē, Garkalnes novadā, LV-2137 darba laikā, laiku iepriekš saskaņojot ar pa tālruni 67998645.

 

Samaksas kārtība – ar pārskaitījumu uz uzņēmuma kontu nedēļas laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas reģistrāciju uz pircēja vārda, kā arī visus nodokļus un nodevas par 2015.gadu.

 

Pārdošana notiks 2015. gada 11. decembrī plkst. 10:00 PSIA „Garkalnes Komunālserviss” telpās (otrajā stāvā), Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137. Pieteikumu reģistrācija līdz 2015.gada 11.septembra plkst. 10:00. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc norādītā laika, tiks nodoti atpakaļ neatvērtā veidā. Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka piedāvājums ir saņemts.

 
Asenizācijas tarifi

PSIA "Garkalnes Komunālserviss" informē, ka no 2015.gada 13.aprīļa ir mainīta asenizācijas pakalpojuma (kanalizācijas izvešanas) maksa. Esam spiesti paaugstināt cenu, jo ir pieaugusi pakalpojuma pašizmaksa. Cenā ir iekļauta gan notekūdeņu nodošanas maksa, gan PVN. Pie klienta vienmēr braucam ar tukšu mucu, pakalpojumu nodrošinām ar mazgabarīta automašīnām uz MB bāzes.

Orientējošas pakalpojumu cenas pa zonām (iekļaujot PVN).

Par precīzām pakalpojuma cenām un pakalpojuma pieejamību, lūdzu, zvaniet 27002712 (tikai par transporta pakalpojumiem), 26616679 vai 67998645.

asenizacija

Ceram uz Jūsu sapratni un atbildību dabas un valsts priekšā, izvēloties uzņēmumu, kas godprātīgi sniedz pakalpojumu.

 

Cerot uz sadarbību,

PSIA "Garkalnes Komunālserviss"

 
«ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Изменено

2019-10-03 09:38