LVRu
Komunālservisa un dabas pateicība iedzīvotājiem
Kā katru pavasari Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss" kopā ar novada iedzīvotājiem sakopa savu pagastu, lai varētu sagaidīt Vasarsvētkus tīrā vidē un sakoptā apkārtnē. Iedzīvotāji un Komunālservisa komanda kopā nedēļas laikā savāca gandrīz 2 000 nolietotās rKomunālservisa direktors Harijs Lieljuris pie savāktām nolietotajām riepāmiepas.

Riepas dabiskos apstākļos sairst vairāk nekā 100 gadu laikā. Gumijas ražošanai, jaunu riepu izgatavošanai tiek izmantoti naftas produkti, tādēļ riepu sadalīšanās galaprodukti ir kaitīgi videi, kā arī var apdraudēt cilvēku veselību. Dedzinot riepas ugunskurā vai nepareizi aprīkotā apkures katlā, apkārtējā vidē nonāk indīgi izmeši, nodarot būtisku kaitējumu ekosistēmai. Taču pie pareizas apstrādes vecās riepas var būt arī noderīgs un atkārtoti lietojams materiāls.

Daļa savākto riepu jau bija nonākusi dabā, un tās savāca talcinieki un atsaucīgi cilvēki, bet lielāko daļu atveda apzinīgi iedzīvotāji, kas bija rūpīgi glabājuši riepas mājās līdz talkas dienai. Par to paldies tieši Jums!

Garkalnes novadā nav neviena uzņēmuma, kas nodarbotos ar nolietoto riepu utilizācija, taču PSIA „Garkalnes Komunālserviss" sniedz iedzīvotājiem iespēju atbrīvoties no vecām riepām uzkrājot tās savā teritorijā un vēlāk nododot nekaitīgai pārstrādei. Komunālservisa direktors Harijs Lieljuris atzīst: „Ir grūti atrast riepu pārstrādes punktus un sadarbības partnerus, taču līdz šim esam rūpējušies par to, lai novada iedzīvotāji varētu atbrīvoties no vecām riepām un turpināsim to arī nākotnē. Mēs bezmaksas pieņemam vieglo automobiļu riepas talkas akciju veidā vairākas reizes gadā."

Informācija par Riepu talkas laiku un norises kārtību iepriekš tiks publicēta www.garkalnesks.lv un www.garkalne.lv, kā arī laikrakstā Garkalnes Vēstis. Visa veida informāciju par atkritumu apsaimniekošanu var saņemt arī pa tālruni 67998645 un 26616679.Uz tikšanos nākamajā akcijā,

Harijs Lieljuris


 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38