LVRu
1.2.3. Paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem
Lēmuma pieņemšanas datums Identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Līguma summa (bez PVN) Līguma izpildītāja nosaukums
   PSIAGK 2013/1K  Par atkritumvedēja iegādi  LVL 98 120,00

 SIA "Avar Auto". re
ģ.nr. 50003623341

 26.08.2013.  PSIAGK 2013/3K  Par kravas automašīnas ar speciālo aprīkojumu iegādi
 LVL 89 000,00  AS "Ferrus", reģ.nr. 40003444852
 

Изменено

2019-10-03 09:38