LVRu
1.2.2. Paziņojumi par grozījumiem
Identifikācijas Nr. Izmaiņu datums Izmaiņu būtība

PSIAGK 2013/1K

Par atkritumvedēja automašīnas iegādi

18.01.2013.

Iepirkuma nolikuma 1K_2013 grozijumi

Grozīta iepirkuma tehniskā specifikācija

 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38