LVRu
Izmaiņas likumdošanā - PVN

Izmaiņas likumdošanā par pavienotās vērtības nodokli (PVN).

Ar 2009.gada 1.janvāri palielināsies PVN visiem „Garkalnes Komulserviss” pakalpojumiem:

  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas pakalpojumiem – no 5% uz 21%;
  • apkurei – no 5% uz 10%.
 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38