LVRu
Garkalnes komunālserviss

2004.gada 2.novembrī tika dibināta pašvaldības sabiedrība ar ierobežoto atbildību (SIA) „Garkalnes Komunālserviss” ar mērķi uzlabot Garkalnes novada komunālās saimniecības darbību. Uzņēmuma direktors ir Garkalnes novada pašvaldības iecelts valdes loceklis. Kopš 2007.gada 1.marta par uzņēmuma direktoru strādā Harijs Lieljuris.
Šobrīd „Garkalnes Komunālservisa” komandu veido 34 kvalificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo izglītību un lielu darba pieredzi.

Uzņēmuma lielākā vērtība vienmēr ir bijuši klienti – Garkalnes novada iedzīvotāji. Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss” darbības laikā klientu skaits ir dubultojies un 2008.gada beigās ir sasniedzis vairāk nekā 2000 mājsaimniecību un 120 juridisku personu.

Sākotnēji „Garkalnes Komunālservisa” galvenais darbības virziens bija tieša mājsaimniecību apkalpošana, t.i., komunālo pakalpojumu sniegšana. Šobrīd līdzvērtīga uzmanība tiek pievērsta arī novada ceļu un ielu apgaismojuma uzturēšanai, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai. Tas ir iespējams, pateicoties modernajai tehnikai, kas iegādāta ar Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu. Turklāt uzņēmums izmanto mūsdienīgus IT risinājums komunālo pakalpojumu uzskaitei un administrēšanai.

 

Pēdējās izmaiņas

2017-03-15 11:15