LVRu
Par kustamas mantas pārdošanu par brīvu cenu


Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Garkalnes Komunālserviss”
Reģ. nr. 40003708356, Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
tālr. 67998645, fakss 67998325, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

Pamatojoties uz to, ka 16.11.2015. izsole ir bijusi nesekmīga, kā arī nav pieteicies neviens pretendests uz pārdošanu par brīvu cenu 25.11.2015., atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.pantam PSIA „Garkalnes Komunālserviss” par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – MAZ 5551, reģistrācijas Nr. CU4824, 2003.g., nosacītā cena – 1800.00 euro un 21% PVN, jeb kopā 2178 EUR.

 Ar pārdošanas noteikumiem iespējams iepazīties sūtot pieteikumu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt automašīnu tās atrašanās vietā - Garkalnē, Garkalnes novadā, LV-2137 darba laikā, laiku iepriekš saskaņojot ar pa tālruni 67998645.

 

Samaksas kārtība – ar pārskaitījumu uz uzņēmuma kontu nedēļas laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas reģistrāciju uz pircēja vārda, kā arī visus nodokļus un nodevas par 2015.gadu.

 

Pārdošana notiks 2015. gada 11. decembrī plkst. 10:00 PSIA „Garkalnes Komunālserviss” telpās (otrajā stāvā), Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137. Pieteikumu reģistrācija līdz 2015.gada 11.septembra plkst. 10:00. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc norādītā laika, tiks nodoti atpakaļ neatvērtā veidā. Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka piedāvājums ir saņemts.

 

Pēdējās izmaiņas

2019-10-03 09:38